ENERGIJA ZNANJA V KAPLJICI VODE

Dejavnosti podjetja ESOT-INVEST d.o.o.

ESOT-INVEST d.o.o. s sedežem v Celju nadaljuje tradicijo osnovne dejavnosti v:

 • proizvodnji hladilnih sistemov,
 • tretiranju vseh vrst vod.

Razvoj

Pri razvoju svojih tehnoloških rešitev delujemo popolnoma neodvisno. Nudimo tehnične-tehnološke projekte po sistemu „ključ v roke“ in pri tem izvajamo vse faze projektov z lastnimi izkušenimi tehničnimi kadri, ki zajemajo:

 • idejno tehnološko načrtovanje, projektiranje (PPGD, PZI, PID),
 • dobavo in vgradnjo kompletne opreme, izvedbo vseh potrebnih instalacij,
 • zagon sistemov, šolanje osebja in
 • vzdrževanje vgrajenih naprav.

Ekipa

Naš team je sestavljen iz inženirjev, doktorjev znanosti, magistrov in drugih strokovnjakov iz strojne, kemijske in elektro stroke kakor tudi izkušenih poslovodij in ekonomistov. Naše rezultate dosegamo samo z dobrim in motiviranim timov.

Pri vseh naših projektih dajemo poudarek na sodelovanju s končnim uporabnikom/ naročnikom. Implementacije novih tehnologiji in kvaliteta je prednost podjetja ESOT-INVEST d.o.o. na vseh področjih svojega delovanja, ki vključuje:

1. Energetika, industrija

 • nove gradnje in rekonstrukcije hladilnih sistemov za hlajenje tehnološke vode
 • sistemi za pripravo tehnološke vode za ponovno uporabo v industrijskih procesih
 • idejne tehnološke rešitve
Projekt

2. Ekologija, voda

 • čiščenje komunalnih odpadnih vod (primarno čiščenje, sekundarno čiščenje: konvencialno, SBR, MBBR, MBR, terciarno čiščenje: dehidracija mulja, dezinfekcija)
 • stabilizacija blata (anaerobna, aerobna, kemijska), zgoščanje blata, kofermentacija, proizvodnja bioplina, kogeneracija
 • sistemi in tehnologije za pripravo pitne vode (filtracija z multimedijskimi filtri, membranska filtracija, desalinacija, kloniranje s plinskim in tekočim klorom, dezinfekcija z ozonom, UV dezinfekcija)
 • čiščenje industrijskih odpadnih vod (kemijski, fizikalno-kemijski postopki, bioloških postopki)
Projekt

3. Montaža in servis

 • montaže: hladilnih sistemov in vseh vrst tehnološke opreme
 • inštalacije: strojne, elektro - lastni izvedbeni kadri (TIG varilci, ASTM certifikati…)
 • kemično čiščenje (izmenjevalcev, kotlov, hladnih valjev cevnih instalacij, itd.),
 • monitoring, poskusno obratovanje (izvajanje analiz vode s poročili, laboratorijska testiranja…)
 • tehnično usposabljanje,
 • servis in vzdrževanje: hladilnih stolpov in tehnološke opreme.
Projekt

4. Trgovina, oskrba z rezervnimi deli

 • rezervni deli za hladilne sisteme: polnila, eliminatorji, lopatice, šobe, ventilatorji, elektro motorji,
 • kemikalije za tretiranje vseh vrst tehnološke vode (inhibitorji, antiskalanti, koagulanti, flokulanti, biocidi…), kemikalije za tretiranje vode na čistilnih napravah, test kitov, tabletirana sol,
 • prodaja filtrov za vodo, polnil za filtre,
 • rezervni deli manjših naprav: mehčalne, dozirne naprave, SIATA krmilne glave.
Projekt
ESOT-INVEST d.o.o.